هاست سیپنل آلمان

هاست بهینه شده سیپنل برای وردپرس (با هارد های فوق سریع SSD NVME)

پلن 200 مگ

200 مگابایت فضا
پهنای باند نامحدود
ساب دامین نامحدود
پارک دامین نامحدود
بک آپ هفتگی
تحویل آنی
تمامی امکانات نامحدود
پشتیبانی ۲۴ ساعته

پلن 500 مگ

500 مگابایت فضا
پهنای باند نامحدود
ساب دامین نامحدود
پارک دامین نامحدود
بک آپ هفتگی
تحویل آنی
تمامی امکانات نامحدود
پشتیبانی ۲۴ ساعته

پلن 1 گیگ

1 گیگابایت فضا
پهنای باند نامحدود
ساب دامین نامحدود
پارک دامین نامحدود
بک آپ هفتگی
تحویل آنی
تمامی امکانات نامحدود
پشتیبانی ۲۴ ساعته

پلن 2 گیگ

2 گیگابایت فضا
پهنای باند نامحدود
ساب دامین نامحدود
پارک دامین نامحدود
بک آپ هفتگی
تحویل آنی
تمامی امکانات نامحدود
پشتیبانی ۲۴ ساعته

پلن 5 گیگ

5 گیگابایت فضا
پهنای باند نامحدود
ساب دامین نامحدود
پارک دامین نامحدود
بک آپ هفتگی
تحویل آنی
تمامی امکانات نامحدود
پشتیبانی ۲۴ ساعته

پلن 10 گیگ

10 گیگابایت فضا
پهنای باند نامحدود
ساب دامین نامحدود
پارک دامین نامحدود
بک آپ هفتگی
تحویل آنی
تمامی امکانات نامحدود
پشتیبانی ۲۴ ساعته