هاست وردرپرس SSD NVME

هاست بهینه شده سیپنل برای وردپرس (با هارد های فوق سریع SSD NVME)

پلن یک

۱۰۰ مگابایت فضا
پهنای باند نامحدود
ساب دامین نامحدود
پارک دامین نامحدود
بک آپ روزانه
تحویل آنی
پشتیبانی ۲۴ ساعته

پلن دو

۳۰۰ مگابایت فضا
پهنای باند نامحدود
ساب دامین نامحدود
پارک دامین نامحدود
بک آپ روزانه
تحویل آنی
تمامی امکانات نامحدود
پشتیبانی ۲۴ ساعته

پلن سه

۵۰۰ مگابایت فضا
پهنای باند نامحدود
ساب دامین نامحدود
پارک دامین نامحدود
بک آپ روزانه
تحویل آنی
تمامی امکانات نامحدود
پشتیبانی ۲۴ ساعته

پلن چهار

۱ گیگابایت فضا
پهنای باند نامحدود
ساب دامین نامحدود
پارک دامین نامحدود
بک آپ روزانه
تحویل آنی
تمامی امکانات نامحدود
پشتیبانی ۲۴ ساعته

پلن پنج

۳ گیگابایت فضا
پهنای باند نامحدود
ساب دامین نامحدود
پارک دامین نامحدود
بک آپ روزانه
تحویل آنی
تمامی امکانات نامحدود
پشتیبانی ۲۴ ساعته

پلن شش

۵ گیگابایت فضا
پهنای باند نامحدود
ساب دامین نامحدود
پارک دامین نامحدود
بک آپ روزانه
تحویل آنی
تمامی امکانات نامحدود
پشتیبانی ۲۴ ساعته