هاست سیپنل ایران

پلن 200 مگ

دارای هارد پر سرعت SSD
استفاده از اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
بک آپ گیری بصورت روزانه و هفتگی و ماهانه
تحویل آنی پس از پرداخت و بصورت آنلاین
منابع اختصاصی

 • 200 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 99.99 % آپتایم
 • Cpanel کنترل پنل
 • نا محدود Subdomain
 • نا محدود Ftp Account
 • نامحدود Addon Domain
 • نا محدود Parked Domain
 • نا محدود تعداد ایمیل
پلن 500 مگ

دارای هارد پر سرعت SSD
استفاده از اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
بک آپ گیری بصورت روزانه و هفتگی و ماهانه
تحویل آنی پس از پرداخت و بصورت آنلاین
منابع اختصاصی

 • 500 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 99.99 % آپتایم
 • Cpanel کنترل پنل
 • نا محدود Subdomain
 • نا محدود Ftp Account
 • نامحدود Addon Domain
 • نا محدود Parked Domain
 • نا محدود تعداد ایمیل
پلن 1 گیگ

دارای هارد پر سرعت SSD
استفاده از اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
بک آپ گیری بصورت روزانه و هفتگی و ماهانه
تحویل آنی پس از پرداخت و بصورت آنلاین
منابع اختصاصی

 • 1گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 99.99 % آپتایم
 • Cpanel کنترل پنل
 • نا محدود Subdomain
 • نا محدود Ftp Account
 • نامحدود Addon Domain
 • نا محدود Parked Domain
 • نا محدود تعداد ایمیل
پلن 2 گیگ

دارای هارد پر سرعت SSD
استفاده از اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
بک آپ گیری بصورت روزانه و هفتگی و ماهانه
نصب رایگان سیستم های مدیریت محتوا (به درخواست شما)
منابع اختصاصی

 • 2گیگ فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 99.99 % آپتایم
 • Cpanel کنترل پنل
 • نا محدود Subdomain
 • نا محدود Ftp Account
 • نامحدود Addon Domain
 • نا محدود Parked Domain
 • نا محدود تعداد ایمیل
پلن 5 گیگ

دارای هارد پر سرعت SSD
استفاده از اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
بک آپ گیری بصورت روزانه و هفتگی و ماهانه
تحویل آنی پس از پرداخت و بصورت آنلاین
منابع اختصاصی

 • 5گیگ فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 99.99 % آپتایم
 • Cpanel کنترل پنل
 • نا محدود Subdomain
 • نا محدود Ftp Account
 • نامحدود Addon Domain
 • نا محدود Parked Domain
 • نا محدود تعداد ایمیل
پلن 10 گیگ

دارای هارد پر سرعت SSD
استفاده از اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
بک آپ گیری بصورت روزانه و هفتگی و ماهانه
تحویل آنی پس از پرداخت و بصورت آنلاین
منابع اختصاصی

 • 10گیگ فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 99.99 % آپتایم
 • Cpanel کنترل پنل
 • نا محدود Subdomain
 • نا محدود Ftp Account
 • نامحدود Addon Domain
 • نا محدود Parked Domain
 • نا محدود تعداد ایمیل