ثبت دامنه

دامنه خود را جستجو کنید. دامنه یا کلمه کلیدی مورد نظر جهت بررسی وارد نمایید.

لطفا کدی که در زیر مشاهده می کنید وارد نمایید

مشاهده بر اساس دسته بندی

دامنه
ثبت دامین
انتقال
تمدید
.ir
5,000تومان
1 سال
5,000تومان
1 سال
5,000تومان
1 سال
.com
40,000تومان
1 سال
40,000تومان
1 سال
40,000تومان
1 سال
.net
39,000تومان
1 سال
39,000تومان
1 سال
39,000تومان
1 سال
.org
45,000تومان
1 سال
45,000تومان
1 سال
45,000تومان
1 سال
.info
47,000تومان
1 سال
47,000تومان
1 سال
47,000تومان
1 سال
.in
39,000تومان
1 سال
39,000تومان
1 سال
39,000تومان
1 سال
.biz
39,000تومان
1 سال
39,000تومان
1 سال
39,000تومان
1 سال
.asia
55,000تومان
1 سال
55,000تومان
1 سال
55,000تومان
1 سال
.co
99,000تومان
1 سال
99,000تومان
1 سال
99,000تومان
1 سال
.pro
68,000تومان
1 سال
68,000تومان
1 سال
68,000تومان
1 سال
.host
380,000تومان
1 سال
380,000تومان
1 سال
380,000تومان
1 سال
.hosting
140,000تومان
1 سال
140,000تومان
1 سال
140,000تومان
1 سال
.me
100,000تومان
1 سال
100,000تومان
1 سال
100,000تومان
1 سال
.it
39,000تومان
1 سال
39,000تومان
1 سال
39,000تومان
1 سال
.online
155,000تومان
1 سال
155,000تومان
1 سال
155,000تومان
1 سال
.lol
125,000تومان
1 سال
125,000تومان
1 سال
125,000تومان
1 سال
.mobi
55,000تومان
1 سال
55,000تومان
1 سال
55,000تومان
1 سال
.name
49,000تومان
1 سال
49,000تومان
1 سال
49,000تومان
1 سال
.net.co
55,000تومان
1 سال
55,000تومان
1 سال
55,000تومان
1 سال
.nl
35,000تومان
1 سال
35,000تومان
1 سال
35,000تومان
1 سال
.site
125,000تومان
1 سال
125,000تومان
1 سال
125,000تومان
1 سال
.tech
195,000تومان
1 سال
195,000تومان
1 سال
195,000تومان
1 سال
.tel
58,000تومان
1 سال
58,000تومان
1 سال
58,000تومان
1 سال
.tv
135,000تومان
1 سال
135,000تومان
1 سال
135,000تومان
1 سال
.us
38,000تومان
1 سال
38,000تومان
1 سال
38,000تومان
1 سال
.website
88,000تومان
1 سال
88,000تومان
1 سال
88,000تومان
1 سال
.xyz
55,000تومان
1 سال
55,000تومان
1 سال
55,000تومان
1 سال

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های هاستینگ انتخاب نمایید

هر نوع پکیج ما متناسب با بودجه های مختلف تعیین شده است

بررسی پکیج ها

انتقال دامنه به ما

با انتقال دامنه دامنه شما یکسال دیگر تمدیدی می شود!*

انتقال دامنه

* شامل TLD های خاص و دامنه های به تازگی تمدید شده