جهت خرید و یا مشاوره در مورد نمایندگی هاست با بخش فروش تماس بگیرید

امکان ارائه ریسلر، مستر رریسلر و آلفا مستر ریسلر با کیفیت بالا و قیمت مناسب وجود دارد.

پلن یک

فضا 15 گیگ
پهنای باند نامحدود
سایر امکانات نامحدود
سایت های قابل میزبانی نامحدود
DNS اختصاصی
پشتیبانی 24 ساعته
بکاپ گیری روزانه/ هفتگی

پلن دو

فضا 30 گیگ
پهنای باند نامحدود
سایر امکانات نامحدود
سایت های قابل میزبانی نامحدود
DNS اختصاصی
پشتیبانی 24 ساعته
بکاپ گیری روزانه/ هفتگی

پلن سه

فضا 50 گیگ SSD
پهنای باند نامحدود
سایر امکانات نامحدود
سایت های قابل میزبانی نامحدود
DNS اختصاصی
پشتیبانی 24 ساعته
بکاپ گیری روزانه/ هفتگی

پلن چهار

فضا 100 گیگ SSD
پهنای باند نامحدود
سایر امکانات نامحدود
سایت های قابل میزبانی نامحدود
DNS اختصاصی
پشتیبانی 24 ساعته
بکاپ گیری روزانه/ هفتگی

پلن پنج

فضا 200 گیگ
پهنای باند نامحدود
سایر امکانات نامحدود
سایت های قابل میزبانی نامحدود
DNS اختصاصی
پشتیبانی 24 ساعته
بکاپ گیری روزانه/ هفتگی

پلن شش

فضا 300 گیگ
پهنای باند نامحدود
سایر امکانات نامحدود
سایت های قابل میزبانی نامحدود
DNS اختصاصی
پشتیبانی 24 ساعته
بکاپ گیری روزانه/ هفتگی