سرور مجازی

پلن یک

مجازی سازی توسط Vmware ESXi
کانفیگ iis رایگان (درصورت درخواست)

 • 50 گیگ اینترپرایز فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 512 مگ رم
 • 1 هسته cpu
 • آلمان محل سرور
 • هتزنر دیتاسنتر
 • 1گیگ پورت شبکه
 • 1 عدد آی پی
 • 99.99 ٪ تضمین شده آپتایم
 • فوق العاده کیفیت
 • 1 الی 24 ساعت تحویل
 • 24 ساعته پشتیبانی
 • کاملا اختصاصی منابع
پلن دو

مجازی سازی توسط Vmware ESXi
کانفیگ iis رایگان (درصورت درخواست)

 • 100 گیگ اینترپرایز فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 1 گیگ رم
 • 1 هسته cpu
 • آلمان محل سرور
 • هتزنر دیتاسنتر
 • 1گیگ پورت شبکه
 • 1 عدد آی پی
 • 99.99 ٪ تضمین شده آپتایم
 • فوق العاده کیفیت
 • 1 الی 24 ساعت تحویل
 • 24 ساعته پشتیبانی
 • کاملا اختصاصی منابع
پلن سه

مجازی سازی توسط Vmware ESXi
کانفیگ iis رایگان (درصورت درخواست)

 • 200 گیگ اینترپرایز فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 2 گیگ رم
 • 2 هسته cpu
 • آلمان محل سرور
 • هتزنر دیتاسنتر
 • 1گیگ پورت شبکه
 • 1 عدد آی پی
 • 99.99 ٪ تضمین شده آپتایم
 • فوق العاده کیفیت
 • 1 الی 24 ساعت تحویل
 • 24 ساعته پشتیبانی
 • کاملا اختصاصی منابع
پلن چهار

مجازی سازی توسط Vmware ESXi
کانفیگ iis رایگان (درصورت درخواست)

 • 300 گیگ اینترپرایز فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 2 گیگ رم
 • 2 هسته cpu
 • آلمان محل سرور
 • هتزنر دیتاسنتر
 • 1گیگ پورت شبکه
 • 1 عدد آی پی
 • 99.99 ٪ تضمین شده آپتایم
 • فوق العاده کیفیت
 • 1 الی 24 ساعت تحویل
 • 24 ساعته پشتیبانی
 • کاملا اختصاصی منابع
پلن پنج

مجازی سازی توسط Vmware ESXi
کانفیگ iis رایگان (درصورت درخواست)

 • 500 گیگ اینترپرایز فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 4 گیگ رم
 • 2 هسته cpu
 • آلمان محل سرور
 • هتزنر دیتاسنتر
 • 1گیگ پورت شبکه
 • 1 عدد آی پی
 • 99.99 ٪ تضمین شده آپتایم
 • فوق العاده کیفیت
 • 1 الی 24 ساعت تحویل
 • 24 ساعته پشتیبانی
 • کاملا اختصاصی منابع
پلن شش

مجازی سازی توسط Vmware ESXi
کانفیگ iis رایگان (درصورت درخواست)

 • 800 گیگ اینترپرایز فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 4 گیگ رم
 • 4 هسته cpu
 • آلمان محل سرور
 • هتزنر دیتاسنتر
 • 1گیگ پورت شبکه
 • 1 عدد آی پی
 • 99.99 ٪ تضمین شده آپتایم
 • فوق العاده کیفیت
 • 1 الی 24 ساعت تحویل
 • 24 ساعته پشتیبانی
 • کاملا اختصاصی منابع
سرور