کنترل پنل دایرکت ادمین

پلن یک

بک آپ گیری بصورت هفتگی
تحویل آنی پس از پرداخت و بصورت آنلاین

 • 300 مگابایت فضا
 • 5 گیگا بایت پهنای باند
 • Direct Admin کنترل پنل
 • 1 دامنه اضافه
 • 1 اکانت اف تی پی
 • 1 زیردامنه
 • 1 تعداد ایمیل
پلن دو

بک آپ گیری بصورت هفتگی
تحویل آنی پس از پرداخت و بصورت آنلاین

 • 500مگابایت فضا
 • 10 گیگا بایت پهنای باند
 • Direct Admin کنترل پنل
 • 10 دامنه اضافه
 • 10 اکانت اف تی پی
 • 10 زیردامنه
 • 10 تعداد ایمیل
پلن سه

بک آپ گیری بصورت هفتگی
تحویل آنی پس از پرداخت و بصورت آنلاین

 • 1 گیگابایت فضا
 • 30 گیگا بایت پهنای باند
 • Direct Admin کنترل پنل
 • 20 دامنه اضافه
 • 20 اکانت اف تی پی
 • 20 زیردامنه
 • 20 تعداد ایمیل
پلن چهار

بک آپ گیری بصورت هفتگی
تحویل آنی پس از پرداخت و بصورت آنلاین

 • 3 گیگابایت فضا
 • 50 گیگا بایت پهنای باند
 • Direct Admin کنترل پنل
 • 20 دامنه اضافه
 • 20 اکانت اف تی پی
 • 20 زیردامنه
 • 20 تعداد ایمیل
پلن پنج

بک آپ گیری بصورت هفتگی
تحویل آنی پس از پرداخت و بصورت آنلاین

 • 5 گیگابایت فضا
 • 60 گیگا بایت پهنای باند
 • Direct Admin کنترل پنل
 • 20 دامنه اضافه
 • 20 اکانت اف تی پی
 • 20 زیردامنه
 • 20 تعداد ایمیل
پلن شش

بک آپ گیری بصورت هفتگی
تحویل آنی پس از پرداخت و بصورت آنلاین

 • 10 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • Direct Admin کنترل پنل
 • نامحدود دامنه اضافه
 • نامحدود اکانت اف تی پی
 • نامحدود زیردامنه
 • نامحدود تعداد ایمیل

Powered by WHMCompleteSolution